Cena právních služeb

 

Základní předpisem, který určuje ceny právních služeb, je advokátní tarif - vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška určuje tzv. mimosmluvní odměnu, kterou klient platí v případě, že nedojde ke sjednání odměny smluvní.

Smluvní odměnu lze sjednat jako hodinovou, případně za celkové vyřízení věci.

K odměně jsou účtovány hotové výdaje, a to především paušální částkou podle vyhlášky 177/1996 Sb., případně též další výdaje, zejména cestovné, pokud jsou právní služby poskytovány mimo sídlo kanceláře.

Především s podnikateli a firmami, případně obcemi, lze sjednat paušální smluvní odměnu, zpravidla měsíční, kterou se hradí běžně a opakovaně poskytované právní služby.

Mgr. Petr Carda je plátcem daně z přidané hodnoty, proto je k ceně účtována tato daň.

JUDr. Petr Carda plátcem daně z přidané hodnoty není, proto tato daň není připočítávána.