Advokátní kancelář vznikla v roce 1990 a pracují v ní dva samostatní advokáti.

 

JUDr. Petr Carda

 

 

narozen 1949

absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 1974

rigorózní zkouška – titul JUDr. v roce 1976

podnikový právník 1974 – 1977

advokátní koncipient 1977 – 1979

samostatný advokát od roku 1979 - do roku 1990 v tehdejší Advokátní poradně ve Svitavách

od 1. 7. 1990 soukromá praxe (zapsán v seznamu České advokátní komory pod ev. číslem 00071)

JUDr. Petr Carda

 

Mgr. Petr Carda

 

 

narozen 1974

absolvent Právnické fakulty MU Brno 1999

advokátní koncipient 1999 – 2002

samostatný advokát od 2002 (zapsán v seznamu České advokátní komory pod ev. číslem 09710)

Mgr. Petr Carda